dilluns, 6 de setembre de 2010

Els tresmils fantasmes. Incisivo Oriental d'Alba.

Els tresmils fantasmes. Incisivo Oriental d'Alba. Entre el Pic d'Alba i el Diente d'Alba, a l'extrem occidental de la llarga cresta principal de les Maldetes, es presenta el coll Inferior d'Alba (3023m), pas entre la vall de Cregüeña al sud i la Coma d'Alba al nord. És poc freqüentat, ja que no és senzill travessar-lo, i resulta més pràctic utilitzar el coll superior. A banda i banda del coll es presenten agulles: una petita a l'oest, als peus del Pic d'Alba, i dos de més importància a l'est, abans del Diente d'Alba i per sobre d'un ressalt vertical que es presenta sobre el coll.

Vista dels Incisivos de Alba, cotes núm. 1077 i 1078 des del nort. Coma de Alba. (autor: Mattin)


En el llibre de Buyse Els tresmils del Pirineu apareixen com cotes restants 1.077 (occ.) i 1078 (or.), éssent les seues altituds de 3.082 i 3.087 metres respectivament, preses de la cartografia Alpina. Luis Alejos, en el seu llibre, Pirineos, guía de los 3000 les esmenta com dos torres a la cresta. Miquel Capdevila, en la seua obra Los tresmiles en treinta jornadas, es refereix a les dues agulles pròximes al Diente d'Alba com Incisivos d'Alba, nom que hem adoptat. Vistes des de fora de la carena semblen dos puntetes bessones, tan gracioses com Russell descrivia al Diente d'Alba, de qui en va ser el seu conqueridor al 1882. No tenim constància de qui les va pujar per primera vegada: el 27 de juliol de 1882, Brulle, Bazillac i Passet passen a la carrera dels pics Occidentals de la Maladeta al Pic d'Alba en 25 minuts! Els donaria temps a observar la cresta? Arlaud i els seus companys van estar per la zona el 1930. Armengaud i els seus, al 1954 i 1955.

Zoom sobre els Incisivos des del nord. (autor: Mattin)


El 18 de agost de 2008, accedint per la vall de Cregüeña es mesura la prominència de la punta oriental, trobant-se un desnivell de 14 metres al peu del canó que la separa del Diente d'Alba, la seua altitud 3.096,7 metres. A la punta Occidental hi accedim el 22 agost 2009 directament des de la Vall de Cregüeña (AD), la seua altitud: 3.092 metres, prominència de 8 metres al peu del canó entre les agulles. El pas entre les agulles es pot catalogar de PD, descens de l'agulla Occidental delicat per roca una mica trencada, la pujada des de la bretxa a l'agulla Oriental és més senzill encara que la roca és de similar qualitat, el terreny més ampli permet triar la millor línia. L'accés i/o baixada de l'agulla Oriental discorre per la canal que la separa de la Dent, molt trencada, on cal anar buscant el millor pas (F). La mateixa agulla oriental presenta per aquí millor qualitat de roca, oferint una fàcil grimpada (F +).

Vista des de la vall de Cregüeña. Assenyalat el Incisivo Oriental. (autor: Igertu)


Dades tècniques:

Incisivo Oriental d'Alba :........ 31T x: 305298 i: 4725361 z: 3096,7
Bretxa Diente Incisivo-Diente :........... 31T x: 305307 i: 4725349 z: 3082,6

FTer(traduït per Carles)